TANECZNY KLUB SPORTOWY
DANCE & DANCE

Adres Klubu
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
87-100 Toruń
województwo kujawsko-pomorskie

tel. +48 606 963 211
tel/fax +48 56 648 68 55
e-mail:dance-dance@wp.pl

 Bank Spółdzielczy w Toruniu
numer rachunku:

72 9511 0000 2001 0002 0167 0001
z dopiskiem

“składka za (imię i nazwisko + miesiąc)”